Reegli loomine - MyFinancier

Reegli loomine

Mis on mis

Reeglid on tingimuste komplektid, mille alusel saab kasutaja vastavalt enda vajadustele kandeid grupeerida ja/või elimineerida. Reegleid on kahte tüüpi:
  • Reeglid, mille alusel jaotatakse kanded tulu/kulu gruppidesse ehk nn grupeerimisreeglid;
  • Reeglid, mille alusel elimineeritakse kanded tulu/kulu analüüsist ehk nn elimineerimisreeglid.

Näide 1 (grupeerimisreegel)

Kasutajale laekub pangakontole igakuiselt Tööandjalt töötasu selgitusega “Palgamakse kuu/aasta” ning kasutaja soovib need maksed grupeerida tulugruppi “Palk”. Kasutaja teeb selleks grupeerimisreegli, mis jaotab kõik kanded, milles maksja nimi on “Tööandja” ning makse selgitus sisaldab sõna “Palgamakse” tulugruppi “Palk”.

Näide 2 (elimineerimisreegel)

Kasutajal on kontod kahes pangas ning mõlemad kontod on sisestatud MyFinancier rakendusse. Kasutaja ei soovi iseenda kontode vahelisi kandeid analüüsis näha tulu ja kuluna. Selleks teeb kasutaja elimineerimisreegli, mis eemaldab analüüsist kanded, mille maksja/saaja nimi on kasutaja enda nimi.

Reegli loomine

Reegli loomiseks on kaks võimalust: reegli loomine olemasoleva kande pealt või reegli sisestamine “Reeglid” vaate alt.

Olemasoleva kande pealt reegli loomine on oluliselt lihtsam ning ajasäästlikum kui “Reeglid” vaatest reegli loomine, sest sellisel juhul on vormil lahtrid juba eeltäidetud. Selleks tuleb “Kanded” või “Tulu/kulu” vaates vajutada kande lõpus olevale kolme punkti kujutisele ning valida rippmenüüst “Lisa reegel”.

Seejärel avaneb vorm, millel on tingimuste väljad juba eeltäidetud kandel olevate andmetega. Lisaks tuleb valida, kas soovitakse lisada grupeerimis- või elimineerimisreeglit.

Kui siiski on soov reegel luua ise kõiki välju täites, siis on seda võimalik teha vajutades “Reeglid” vaates nuppu “Lisa reegel”. Seejärel avaneb samasugune vorm nagu kandelt reeglit luues, kuid vormil olevad väljad ei ole eeltäidetud.

Tingimuste lisamine

Reeglitele on võimalik luua piiramatul arvul lisatingimusi. Lisatingimuste lisamiseks tuleb klikkida hiirega vormil oleval tekstil “+ Lisa tingimus”. Tingimusi on võimalik luua nii kande maksja/saaja nimele, makse kirjeldusele, summale, kuupäevale kui ka enda ja/või maksja/saaja konto numbrile.

Tingimuse kustutamiseks kliki tingimusruudu üleval paremal nurgas oleval X-il.

Kui kõik väljad on täidetud, vajuta nuppu “Salvesta reegel”.

Vaata lisaks

1:35

Kuidas sisestada MyFinancieri rakendusse kontod ning sinna kandeid importida?

1:15

Mis on reegel ning kuidas neid on rakenduses kõige mugavam luua? Mida peaks silmas pidama reegli loomisel?

1:04

Mida kujutab endast kannete elimineerimine ning mis juhtudel seda peaks kasutama?

Võta ühendust

info@myf.ee

+372 5300 2414

Cookie Consent with Real Cookie Banner